Саламаттык сактоо министри С.Абдикаримовдун айтымында, жаңы салынып жаткан үч ооруканага жана профилдерин өзгөрткөн 8 ооруканага КР ССМинин дарылоо башкармалыгы тарабынан 61 позициядан турган медициналык жабдыктарга муктаждык бар. Мониторинг жана техникалык баалоонун жыйынтыгында, жалпы суммасы 68 879 686 сомду түзгөн келишим түзүлдү.  

Негизги жабдыктар катары:  бардык ооруканаларга эки  (121 комплект) жана үч функционалдуу (765 комплект) керебеттер, жалпы 886 комплект болуп эсептелет. Бул комплектке: матрац, керебеттин тумбочкасы, штатив, тамак ичүүгө стол кирет. 

Андан сырткары, рентген аппаратын - стационардык жана мобилдик, керебеттин мониторлорун, дефрибиляторлор,  электрокардиографтар, УЗИ аппараттары жана башка медициналык жабдыктарды сатып алууга келишим түзүлдү.  

Келишимдер 9 компания менен түзүлгөн.